• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Om Mera svenskt

Nu är den alltid lika skarpögde och ifrågasättande etnologen tillbaka med en ny och angelägen bok om vårt samtida Sverige. Utan att låta sig styras av vad som anses vara passande närmar han sig ämnen som få andra vågar beröra. Till dessa hör problematisk mångkulturalism, segregerat boende och rättänkande i form av medial ingenjörskonst. Ungdomsvåld, utanförskap och utlandssvenskar är andra ämnen som behandlas i boken.

Så står det om författaren till den nya boken Mera svenskt, professor Karl-Olov ArnstbergAdlibris sajt.

Jag har fått ett förhandsex av boken och ska läsa den när jag hinner. Jag brukar aldrig recensera böcker och har ingen vana vid det men jag kanske ändå försöker skriva något om vad jag tycker. De fina och mer komplicerade och invecklade recensionerna får läsas på de tidningars kultursidor som väljer att recensera boken.

Här finns en recension av hans bok Typiskt svenskt, i Svenska Dagbladet den 11 april 2005.

En migga: ”Något om proportioner.”

En migga pekar på proportioner:

Tyskland har cirka 83 miljoner invånare,  Sverige ca 9,5 miljoner. Sverige räknar i år med närmare 30.000 asylsökande, varav 3.000 ”barn”. I proportion till invånarantalet skulle det för Tysklands del motsvara en årlig inströmning av 500.000 asylsökande varav 26.000 ”ensamkommande barn”, om man räknar om asylinströmningen till per capita…

Så den som vill ”värna asylrätten” genom inställningen att alla (alltså även de som inte har asyl- eller skyddsskäl enligt utlänningslagen) ska få stanna (och då med allt betalt) kan lämpligen också fundera i nästa led: hur skulle det bli i Sverige om ett sådant scenario blev verklighet?

© Denna blogg.