• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Om att Sveriges riksdag politiserar historiska händelser

Jag har skrivit om den svenska riksdagens märkliga val att ”erkänna” ett folkmord på Newsmill. Rubrik – satt av Newsmill – Våra riksdagsledamöter låter sig manipuleras av invandrargrupper.

En migga: ”Men alla barnhandläggare inom verket som jag haft kontakt med är ganska uppgivna. De allra flesta s.k. barn är vuxna och de har inte heller något behov av asyl”.

En uppgiven migga om hur icke-svensk personal behandlas på Migrationsverket och om frustrationen över alla ”ensamkommande barn” som inte alls är barn:

Migrationsverkets ledning har faktiskt lämnat frågan om ensamkommande s.k barn åt sitt öde. Det finns inga relevanta styrdokument och inga hållbara metoder att så att säga ”skilja agnarna från vetet”. Det kan finnas barn som faktiskt är barn och som behöver skydd. Barn, vilkas föräldrar skickat dem hit till Sverige för att de ska överleva om ingen annan i familjen gör det.

Det påminner lite om hur finska barn skickades till Sverige under kriget. Men bara lite. Vi ska komma ihåg att de finska föräldrarna skickade sina barn till ett grannland och inte till Afrika eller USA. Och ingen av dessa föräldrar hade tänkt komma till Sverige efteråt för att bli försörjda av den svenska staten.

Också idag flyr hela världens flyktingar till ett grannland, och de återvänder till hemlandet så fort det bara är möjligt. När en av våra handläggare med finsk bakgrund i olika sammanhang försöker ifrågasätta detta att man kommer hit, påstår att man är barn och få PUT direkt så får han alltid höra detta om finska krigsbarn. Och visst, man har varit – och är – generös i Sverige. Vilket vår finska handläggare ofta får höra och måste tacka å hela finska folkets vägnar: ”Tack för att ni tog emot de finska krigsbarnen i Sverige!” Han förstår inte alls på vilket sätt detta har relevans idag och varför han, som inte ens levde då, måste vara så tacksam…

Om man jobbar hos en statlig myndighet – och allra helst hos Migrationsverket – borde man kunna förvänta sig att ens egen etniska bakgrund inte kom på tal hela tiden. Typ: ”Hur gör man i Finland?” Och: ”Vi har tagit hand om er hela tiden”. Eller: ”Du som är muslim borde veta bättre än att ifrågasätta oss. Hur gör man i ditt land?”

Som asylhandläggare vare sig det gäller vuxna eller barn, anser Migrationsverkets ledning att man inte ska ifrågasätta de historier som de asylsökande berättar. Man ska utgå från att ingen ljuger.  Men alla barnhandläggare inom verket  som jag haft kontakt med är ganska uppgivna. De allra flesta s.k. barn är vuxna och de har inte heller något behov av, eller skäl att få, asyl.

De vuxna som inte har behov av asyl kan man utvisa. Men de som påstår att de är barn kan man inte utvisa om mottagare saknas. Med mottagare menas föräldrar i första hand eller andra anhöriga, i andra hand barnhem. Dessa ”ensamkommande barns” hustrur och egna barn kommer inte in i detta sammanhang eftersom vi ska fås att tro att personen ifråga är ett ”barn”…

Läs också Värna asylrätten av Per Gudmundson på Svenska Dagbladets ledarsida den 13 mars och Värna asylrätten – ta tag i asylmissbruket! här på bloggen.

© Denna blogg.

Värna asylrätten – ta tag i missbruket!

I åratal, i otaliga inlägg här på bloggen har jag skrivit om de s.k. ensamkommande barnen som Sverige tar emot och som ofta varken är barn eller har asylskäl (det gäller givetvis inte alla). Miggor har berättat om asylsökande som varit långt över 18 år, som med frenesi hävdat att de är 17 och ensamma i världen och har flytt från död och tortyr. Id-handlingar som styrker ålder och nationalitet har dessa ”barn” inte haft, och Migrationsverket har inte haft orken att stå emot utan slussat ut ”barnen” i boenden där de blivit frustrerade över att bli behandlade som minderåriga och trakasserat, hotat och brukat våld mot personal samt slagit sönder inredningar. Givetvis inte alla, men tillräckligt många för att också personal på dessa boenden börjat skriva och slå larm om sin frustration över vad de måste utstå och vad de ungdomar som faktiskt är minderåriga, tvingas genomlida med dessa män på boendet.

Ingen lyssnar! Ingen bryr sig. I stället tillsätts en landshövding som ska tvinga fram ännu fler ohyggligt dyra ”kommunplatser” åt dessa personer som – som sagt – ofta varken är under 18 år, ensamma eller ens i behov av skydd enligt utlänningslagen. Jag har – i åratal och otaliga gånger – skrivit och framhållit exakt detsamma som Per Gudmundson så väl formulerar i Svenska Dagbladet under rubriken Värna asylrätten. Att man måste ta tag i missbruket av asylrätten och det ofantliga kostsamma vansinnet som pågår i trafiken med ”ensamkommande barn” och att detta måste stävjas och inte uppmuntras så till den grad att det väller in tusentals unga män (de är oftast män, mer sällan kvinnor) som inte har några som helst skäl att bli omhändertagna och försörjda i Sverige.

Jag har påtalat detta så många gånger och hoppats och trott att någon ska lyssna och orka ta tag i detta enorma slöseri med skattepengar, dessa ogrundade asylansökningar som också kostar miljoner kronor för hantering av Migrationsverket och migrationsdomstolarna och för offentliga biträden etc. Men istället för att ta tag i detta stora och enormt kostsamma problem och snabbehandla tvivelaktiga ärenden (när man påstår sig vara under 18 år men när det redan vid en vanlig okulär besiktning uppenbart kan konstateras att så inte är fallet) och återsända dem som kommit hit som lycksökare så fort som möjligt. Det är inte rimligt att begära att skattebetalarna ska fortsätta att punga ut miljarder kronor för uppenbart falska och utnyttjande asylsökande. Tar man tag i detta – som man alltså borde ha gjort för länge sedan – så behövs ingen Björn Eriksson och inga hot om tvång mot kommuner, som till skillnad från andra aktörer på området verkar ha sett att ”kejsaren är naken” och värjer sig.

Betänk också, alla ni politiker som är så måna om era positioner, att om alla siffror kring asyleriet för en gångs skull presenteras, och om de presenteras före valet, så kommer detta att bli den största och avgörande valfrågan. För kostnaden är så astronomisk och problemen som det medför att inte ta tag i svartjobb, gömda, illegala invandrare, oskäligt asylsökande och s.k. ensamkommande barn är så gigantiska att allt detta kommer att slå till med full kraft mycket snart. Ingen s.k. ansvarig (?) politiker eller generaldirektör har rätt att stoppa huvudet i sanden när det gäller de problem som redan finns och växer. Ingen vid sina sinnens fulla bruk kan tro att det blir bättre inom en överskådlig framtid.

Per Gudmundson säger i sin artikel exakt detsamma som jag sagt i åratal: Problemet kan bara lösas med att upprätthålla asylbegreppet och värna definitionen av vem som är flykting.

Vem/vilka är ansvarig/a för kaoset på asylområdet i Sverige? Vem/vilka vill och orkar ta ansvar för det? Det kan vara bra att veta för alla människor i Sverige som ska rösta i nästa val, och inte minst för de ca 3,5 miljoner som genom sina skatter (bland världens högsta) bekostar alla samhällsfunktioner och även riksdagsledamöters, kommunpolitikers, generaldirektörers och regeringars löner och förmåner.

Jag slutar som Per Gudmundson börjar sin  artikel i Svenska Dagbladet börjar: Värna asylrätten!

Mina texter finns under Asyl&Migration och på sökordet ”ensamkommande”.

© Vid citat ur texter på min blogg,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.