• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland: Utrikesministern till försvar för migrationsministern

Finlands migrationsminister Astrid Thors har fått utstå mycket skäll och t.o.m. blivit mordhotad. Nu har utrikesminister Alexander Stubb, på eget initiativ, trätt till Astrid Thors försvar i en artikel i Helsingin Sanomat. Han säger bl.a. att migrationsministern har ett av regeringens svåraste och mest känsliga uppdrag:

Vi har inte alltid samma åsikt om allt, men Astrid Thors har utfört sitt uppdrag helt exemplariskt.

Inflikad kommentar: Kan man ens föreställa sig att den svenske utrikesministern skulle träda till försvar för den svenske migrationsministern och dessutom ge ett så starkt värdeutlåtande?

Alexander Stubb säger vidare:

Den invandrarkritiska synvinkeln, den extrema, dominerar debatten, som är alltför ensidig. Man känner lukten av rasism, populism och xenofobi (främlingsfientlighet). Det är ytterst motbjudande. Jag har på senare tid hört alltför få människor säga att invandring är en bra sak för Finland.

Men Stubb anser också att man måste kunna tala öppet om de problem som är förknippade med invandringen:

Det finns två problem; det finländska samhället har svårigheter på attitydnivå att ta emot invandrare. Samtidigt har det finländska systemet haft en dålig beredskap att ta emot asylsökande när antalet har ökat så kraftigt. Dessa missförhållanden måste vi hantera.

Stubb medger att Finland har varit ett för lockande mål för asylsökande och säger att det har man försökt åtgärda under den här regeringsperioden. I februari minskades nämligen dagersättningen för asylsökande och en del av stödet ges nu i form av livsmedel i stället för i pengar. Man har också försökt snabba upp hanteringen av asylansökningar.

Inflikad kommentar: När talas det så här öppet och tydligt om dessa frågor på ministernivå i Sverige och när ageras det så snabbt när man ser att det behövs? Utan långa utredningar…

Finländarna har också varit mycket upprörda över att det kommit många asylsökande till Finland från Bulgarien och Rumänien, som båda är EU-länder och anses som säkra. Regeringen kommer nu att ta bort försörjningsstödet för dem som kommer från EU-länder. Utrikesminister Alexander Stubb igen:

Invandringen ska kännas rättvis. Den ska vara rättvis mot den person som kommer till Finland, men också mot de människor som upprätthåller systemet och som betalar för det. Alltså för oss finländare.

Inflikad kommentar: När får vi höra svenska ministrar tala inte bara om de asylsökandes rätt utan också om svenskarna rätt och att man ska ta hänsyn till deras vilja och förmåga att ta emot och betala för asylsystemet…

Också journalisten Johanna Korhonen, som efter att ha vunnit kampen mot Alma Media (hon blev uppsagd från jobbet som chefredaktör på Lapin Kansa för att hon är lesbisk och får nu 800.000 kronor i skadestånd. Om inte HD ändrar domen när Alma Media överklagar… Läs här.) gärna drar en lans för jämställdhet och mot diskriminering i alla dess former, gav Astrid Thors sitt fulla stöd bland annat i ett finskt morgon-tv-program. Hon säger till Hufvudstadsbladet:

Vi måste genomföra en samfälld aktion för att stödja Thors. När jag var hos frissan övervägde jag att låta henne lägga en gråvit slinga i pannluggen för att visa min solidaritet med Thors. Man kan inte räkna med att ”någon” ska stödja henne. Det är vi som ska göra det.

Två länder så nära varandra men så olika på så många plan. Svenskarna borde mycket mer följa med vad som händer i Finland, och få nya infallsvinklar och kanske lite insikt i att alla inte behöver/måste tänka och agera exakt lika. Och här påminner jag om – och uppmanar starkt –  till läsning av Rurik Holmbergs text här på bloggen, där han bl.a. säger:

I min yrkesverksamhet vid högskolan har jag ofta kommit i kontakt med en bred grupp unga svenska vuxna och gjort den besvärande upptäckten är att de inte förmår tänka i de termer t.ex. du talar i. De allra flesta kommer från renodlat svenska miljöer och tar inte till sig existensen av ett problem. Minsta avvikelse från gängse åsiktspaket stämplas obönhörligen som rasism. Ingenting får problematiseras.

© Översättningar (gjorda av mig) samt övrig  text
får kort citeras och då endast i kombination med
länkning till bloggen.

Migration – så funkar det

Jag har – med god hjälp av en redaktör m.fl. – och på uppdrag av Svenskt Näringsliv, skrivit ett läromedel, en skolbok för högstadiet, med titeln Migration – så funkar det.

Boken handlar inte om asylinvandring utan om – som titeln anger – migration, d.v.s. invandring och utvandring, och om vad det betyder att människor rör sig i världen och för med sig nytt tänkande, ny kunskap, nya idéer till det land de emigrerar till och för med sig ny kunskap, nya idéer när/om de återvänder till sina hemländer.

Man glömmer lätt, särskilt här i Sverige, att ”invandring” och ”utvandring” för med sig mycket positivt och att det också existerar annan, frivillig migration än den som handlar om att söka asyl. Det är viktigt att inte glömma bort att människor i alla tider rört sig mellan länder, sökt nya utmaningar och funnit sig tillrätta i sina nya hemländer eller valt att återvända till sina ursprungsländer med nya insikter och kunskaper i bagaget.

Syftet med den här boken är att sprida kunskap till främst elever i högstadiet om hur migration fungerar, hur utvandring och invandring från och till Sverige sett ut förr och hur den ser ut idag och vilka möjligheter den kan föra med sig både för länder och för enskilda individer.

Tänkvärt: förr hette den stora myndigheten som sysslar med dessa frågor Invandrarverket, vilket betydde att man sysslade med just frågor kring invandring till Sverige. Sedan ett antal år heter myndigheten Migrationsverket, vilket betyder att den sysslar med frågor som rör både in- och utvandring.