• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Är det förbjudet att använda sunt förnuft?

4,5 centimeter. Det var allt som behövdes för att Jan-Åke och Inger Ohlsson i Halmstad måste riva sitt nybyggda uterum trots att de beviljats bygglov. Länsrätten har bestämt att de måste riva. Anledningen är att uterummet går 4,5 centimeter in på grannens tomt.

När Ohlssons byggde hade de inte en aning om att de inkräktade på grannens tomt. Det blev de varse först ett år efter att bygget uppförts då grannen begärde en kontrollmätning av bygget.

Ohlssons hävdade att de följt bygglovet i alla delar, berättas i en artikel i Hallandsposten. Och de överklagade till länsrätten, som dömde till grannens fördel. Men de ger sig inte och överklagar troligen till kammarrätten.

Undring:
Hur mycket kostar den rättsliga prövningen och alla överklaganden till följd av denna sjukliga nitiskhet samhället? Hur korkade får vuxna människor vara? Och om de inblandade i ovanstående löjligheter inte är korkade, varför använder de i så fall inte sunt förnuft? Är kanske det sunda förnuftet helt utrotat i Sverige? Tror de att det är förbjudet att tänka själv? Tycker de att det är bättre att låta skattepengar rulla helt i onödan? Varför slog inte människorna i Länsrätten näven i bordet och säger att ”4,5 cm hit eller dit, det får ni tåla och nu slutar ni genast upp att slösa med vår tid och skattepengarna i kommunen”? Och vad är det för fel på grannen som inte tål att 4,5 cm av hans mark används, hur är han funtad som bråkar om det? Inte undra på att det blir krig i världen när folk måste bråka om 4,5 cm mark!!!

Affischkampanj i Grönköping slutade i tragedi!

Grönköpings VeckobladSaxat ur Grönköpings veckoblad nr 3.06:

Såväl (s) som (m) har beslutat att å den rikspolitiska nivån använda sig av samma motiv å sina resp. valaffischer, vilka, under devisen ”Alla skola med”, föreställa en bil som är minst sagt fullsatt med allehanda människor som till synes med tillförsikt åka framtiden till mötes. Idén syntes så god, inte minst ur besparingssynpunkt, att alla härvarande partier tog fasta å densamma och bestämde sig för en liknande gemensam affisch.

Sålunda samlades häromdagen våra ledande lokalpolitiker för att bliva avfotograferade av hr hov- & passfotograf Lasse Bloom (“Plåtlasse”), sedan de, om än med vissa svårigheter, hade lyckats klämma in sig å samma gång i en större droska som hade beställts fram för ändamålet och som ställdes upp framför en av de naturskönare utsikterna vid Grönköpingsån. Innan hr fotogr. B. hade hunnit arrangera sin utrustning inträffade em. dessvärre ett rätt otrevligt tillbud, när hr stadskörare (& tillika fackordf.) Thure Lundblad, vilken satt vid ratten, råkade komma åt handbromsen. Följden blev att ekipaget försattes i en oavsiktlig rullning, vilken inte stod att hejda förrän hela bilen hade nedrullat i ån med man och allt! Tur i oturen får det sägas vara, att missödet inträffade vid en av Grönköpingsåns långgrundaste stränder, varför vattnet, sedan bilen ställt sig till rätta, inte nådde längre upp än vid pass hjulhöjd.

Till följd av den uppkomna nödsituationen tillkallades genast Brandcorpsen för att söka bärga det förolyckade ekipaget, men hur brandstoet Balder än slet och drog i selen lyckades det henne inte att rubba detsamma ur fläcken, ovanligt tungt som det var å gr.a. alla passagerare vilka voro mycket ovilliga att kliva ur bilen och därigenom blöta ned sig, vilket inte skulle se bra ut å den bild som ännu inte hade blivit tagen. Det oväntade problemet kunde dock lösas så småningom, sedan hr fotograf Bloom hade lånat en eka, m. vars hjälp han rodde ut med hela sin utrustning, varefter de i bilen församlade äntligen kunde avfotograferas. Enligt uppgift kommer dock ev. rubriken å affischen att ändras till ”Alla i samma båt”.

Läs mer om och ur Grönköpings Veckoblad här.

Saudiarabien ber USA om hjälp

Saud Al FaisalGeorge W BushPrince Saud Al Faisal, utrikesminister i Saudiarabien
Foto: Daily Times, Pakistan

George W Bush, USAs president
Fotot: okänd

Saudiarabien  bad på söndagen den 23 juli president George W. Bush att ingripa i Israels militära kampanj mot Hezbollah i Libanon för att få slut på det ökande antalet döda.

Saud Al Faisal berättade att han gett den amerikanske presidenten ett brev från Saudiarabiens kug Abdullah, där han ber Bush hjälpa till att få till stånd ett omedelbart eld upphör i Mellanösternkonflikten.

"Vi bad om eld upphör för att få ett slut på fientligheterna",
sa den saudiske utrikesministern, prins Saud Al-Faisal efter mötet med Bush i ovala rummet.

Källa:
NWF Daily News logo

Vad sysslar facket i Grönköping med?

Grönköpings VeckobladUr Grönköpings veckoblad nr 3.06:

Många läsare ha undrat över, vad hr fackordföran-de Th. Lundblad sysslar med nu för tiden. Frånsett viss massmedial uppmärksamhet vid fördelning av lägenheter i rörelseägda hus, användning av tjänstebilar m.m. har hr fackordf. L. den senaste tiden stått s.g.s. helt utanför offentlighetens rampljus, såväl i tidningarna som i televisonen. Har facket nedlagt all verksamhet utom att inkassera medlemsavgifter, fråga sig en hel del därtill anslutna.

I syfte att i möjligaste mån kasta ljus över frågeställningen har GV:s arbetsmarknadsreporter uppsökt hr L. och åträffar densamme, när han kommer ut från styrelsesammanträde i Sparbanken.

Det var kanske på sitt sätt bättre förr,
medger hr L. på GV:s fråga, när vi hade stora och konfliktfyllda centrala förhandlingar med varsel, strejkhot, medling m.m. Då förstodo medlemmarna, att de fackliga förtroendemännen gjorde skäl för sina löner, när vi voro tvungna att sitta hela nätterna igenom å Blasieholmen för att s.d.h. mangla fram en överenskommelse och till sist rödögda skaka hand framför TV-kamerorna. I dag är lönerörelsen mera svårbegriplig, då man har individuella löner och ibland inte ens bestämda procenttal att fördela, och man heller inte får tillfälle att tvista om huru stora de retroaktiva tilläggen skola vara i kronor och ören.

Man må dock betänka,
fortsätter hr L., att facket i dag har det betydligt smidigare med en särskild LO-minister i regeringen. Det är mycket, som man kan klara upp under hand över en kopp kaffe på departementet i stället för att gå ut på gatorna med röda fanor och demonstrera mot vanstyret och förtrycket. Plakaten komma ju nu mest till användning, när jobbare komma hit från andra länder för att ta brödet ur munnen för våra medlemmar.

De nya arbetsformerna ha också medfört, att vi högre förtroendemän i stället kunna ägna tid åt att direkt bevaka medlemmarnas intressen i bolagsstyrelserna, konstaterar hr L. När man som jag har styrelserna i Sparbanken, F:a Låsar & Tänger, Gårdberg & Söner, Telia Grönia m.fl. att tänka å, är det en välsignelse, att det inte är så mycket å skrivbordet på fackexpeditionen att ta hand om. Det blev ju tyvärr inte något av med hr Meidners löntagarfonder, men då äro ju styrelseuppdragen en metod att inom blandekonomins gräns erövra företagen åter, för att tala med hr skalden E.G. Geijer, åpekar hr L.

Det är också nyttigt för arbetsgivarna att vid styrelseluncherna se, att också en vanlig grovhuggen arbetare som jag kan sätta lika stort värde å en sjötunga Walewska eller s.k. Wallenbergare (kalvbullar) som någonsin en direktör eller disponent. De få då större förståelse för, att det är sådana mål, som arbetarrörelsen strävar efter för alla sina medlemmar. Och vad de omdiskuterade styrelsearvodena beträffar, är det ovedersägligen bättre, att de hamna i en ärlig jobbares ficka än att de betalas ut som bonus till direktörerna, konkluderar hr fackordf. Lundblad och hastar vidare till eftermiddagens styrelsesammanträde och efterföljande middag i Brandstodsbolaget.

Mer ur Grönköpings Veckoblad här.

Sjuklig nitiskhet

Hallandsposten4,5 centimeter. Det var allt som behövdes för att Jan-Åke och Inger Ohlsson i Halmstad måste riva sitt nybyggda uterum trots att de beviljats bygglov. Länsrätten har bestämt att de måste riva. Anledningen är att uterummet går 4,5 centimeter in på grannens tomt.

När Ohlssons byggde hade de inte en aning om att de inkräktade på grannens tomt. Det blev de varse först ett år efter att bygget uppförts då grannen begärde en kontrollmätning av bygget.

Ohlssons hävdade att de följt bygglovet i alla delar, berättas i en artikel i Hallandsposten. Och de överklagade till länsrätten, som dömde till grannens fördel. Men de ger sig inte och överklagar troligen till kammarrätten.

Fråga:
hur mycket kostar den rättsliga prövningen och alla överklaganden till följd av denna sjukliga nitiskhet samhället? Hur korkade får vuxna människor vara? Kan man aldrig få höra talas om folk som använder sunt förnuft, eller är det sunda förnuftet helt utrotat i Sverige? Vad är det för fel på grannen som inte tål att 4,5 cm av hans mark används, hur har han mage att bråka om det? Och vad är det för korkade människor på Länsrätten som inte slår näven i bordet och säger att "4,5 cm hit eller dit, det får ni tåla och nu slutar ni genast upp att slösa med vår tid och skattepengarna i kommunen"?

Utlänningsverket utvisar somalier

UtlänningsverketUtlänningsverket har beslutat att utvisa åtta somalier på grund av brott som de begått i Finland, skriver Helsingin Sanomat. En del av dem riskerar att bli skickade till det oroliga södra Somalia, vilket är emot FN:s flyktingorganisation UNHCR:s rekommendationer. Utvisningarna har inte ännu vunnit laga kraft.

Somalierna har gjort sig skyldiga till grova våldsbrott. De har tidigare fått uppehållstillstånd i Finland på grund av den dåvarande situationen i Somalia.

Sting lovordade Pori Jazz

Sting i PoriFoto: Pori Jazz

Den brittiske världsstjärnan Sting säger att hans konsert vid jazzfestivalen i Björnebog (Pori Jazz) i lördags, den 22 juli,  var den hittills finaste upplevelsen under hans världsturné. Via sin guide framförde han sitt tack till publiken.

"Sting är mycket tagen av den stora publiken och över huvud taget av hela kvällen",
berättade Pori Jazz informatör Mikko Peltola.

Sting lockade 36 000 åhörare. Det här är den största publiksiffran hittills under hans turné. Siffran är rekord också för Pori Jazz. Det tidigare rekordet för Skrivarholmens konserter var 25 000.

Källa:
FNB logo