• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Har ungdomsförbunden något existensberättigande längre?

Aftonbladet logoAftonbladet skriver under rubriken Ungdomarna flyr politiken om hur skandalerna dränerat ungdomsförbunden och att förbunden befinner sig i kris. Så här ser Aftonbladets jämförelse av medlemsantalet 1990 resp 2007 ut.

Så här många var med i ungdomsförbunden 1990:

SSU: 40.000
Cuf: 17.000
Muf: 20.000
Luf: 10.000
KDU: 5.000
Ung Vänster: 13.500

Så här många är med i dag:
Cuf: 1.606
KDU: 4.132
Luf: 1.238
Muf: 7.588
SSU: 4.361
Grön Ungdom: cirka 1.200
Ung vänster: Ingen uppgift.

Siffrorna avser medlemmar under 25 år. Uppgifterna om de borgerliga partierna kommer från Ungdomsstyrelsen. Övriga förbund får för tillfället inga bidrag och lämnar egna siffror. Uppgifterna från SSU gäller samtliga medlemmar.

Om antalet medlemmar i Muf på 16 år har minskat till ca 38 % av antalet medlemmar 1990, och SSU endast har knappt 11 % (!!!!) så många medlemmar som då, har de då – och de andra ungdomsförbunden som också tappat massor av medlemmar – något existensberättigande överhuvudtaget? Var går SSU:s smärtgräns om man inte redan har nått den? Vid 3.000 medlemmar? Vid 2.000? Samma fråga kan ställas till samtliga ungdomsförbund: var går er smärtgräns då ni anser/inser att ni inte längre för någon grupps talan?

Finland: Skolfred

image1923Apropå Mannerheims barnskyddsförbund som nämns i inlägget före det här, så kan det berättas att det i Finland kommer att utlysas "skolfred" den 16 augusti 2007, i samband med att skolorna börjar igen. Projektet Skolfred är ett samarbete mellan Mannerheims barnskyddsförbund, Utbildningsstyrelsen, Polisen och Folkhälsans Förbund. Temat för läsåret 2007-2008 är våld.

Mer om det här landsomfattande projektet – som kanske kan inspirera också i Sverige – kan läsas här.

Finland: inför skolstarten

image1923 I år är det nästan 60 000 ettor som börjar skolan i Finland.

Mannerheims barnskyddsförbund har under åtta år delat ut ett infopakert till de nya ettorna, ett infopaket som är riktat både till föräldrarna och de nya skoleleverna. Det delas ut till så gott som alla nya skoleveler, både på finska och svenska. I år vill förbundet poängtera föräldrarnas roll vid skolstarten.

Marjo Kankkonen, som är psykolog på Mannerheims barnskyddsförbund, påminner om att skolstarten är ett känsligt skede och därför spelar föräldrarna en stor roll:

"Barnet tappar sin motivation om det tror att föräldrarna inte bryr sig. Då har det ingen lust att lära sig något nytt."

Infopaketet bjuder på många konkreta förslag. Föräldrarna gör klokt i att tillsammans med barnet öva på att skriva och läsa på fritiden i vardagliga situationer. Man kan till exempel låta barnet läsa matrecept vid matlagning eller skriva inköpslistor. För att barnet ska lära sig att läsa kan det vara bra att prenumerera på någon tidning som intresserar barnet. Olika sorters spel kan vara bra för minnet. När föräldrarna är ute med barnen kan fe till exempel räkna bilar eller lyktstolpar tillsammans.

Viktigast är ändå att komma ihåg att det krävs tid och tålamod för att lära sig nya saker. Och det gäller både för barn och föräldrar.

Källa:
YLE (ny)

UD är inget försäkringsbolag

Expressen logoJag skriver idag på Sidan 4 i Expressen om varje människas eget ansvar för vart man reser och vilka risker man tar. Om att man knappast, fullt medveten om att man agerar i strid med ett lands lagar, har rätt att förvänta sig att någon annan, i detta fall utrikesdepartementet, ska "rädda" eller "befria" en.

Artikeln finns här. Rubriken är satt av Expressen, inte av mig. Mitt rubrikförslag var UD är inget försäkringsbolag.

Prins Rajpipla kan bli den första öppet homosexuella kungligheten i Indien

Den indiske prinsen Manvendra Singh Gohil chockade sin familj och hela nationen när han i en intervju för en lokal tidning i Gujarat ”kom ut” som gay.

Prinsen, son till en maharajah från en mer än 600 år gammal dynasti, växte upp i en bubbla av prestige och privilegier, omgven av folk som behandlade honom med sådan vördnad att han hann bli 15 år gammal innan han gick över en gata ensam. Även om Indien idag är en demokrati behandlas och betraktas ätten Singh Ghohil fortfarande som om de regerade landet.

”Jag föddes med en guldsked”, säger Singh Gohil, som nu är 41 år gammal. ”Jag levde ett oerhört luxuöst liv… tidvis hade vi 22 betjänter och allt, till och med om jag bara ville ha ett glas vatten, hämtade de åt mig.”

Singh Gohil levde i yttersta lyx och överdåd, men han hade en mörk hemlighet. En hemlighet som var så mörk och så tabubelagd att när den blev känd förorsakade den upplopp på gatorna i Indien. Men först hade han tvingats in i ett arrangerat äktenskap med en underskön indisk prinsessa. deras förening förenade också två prominenta, kungliga familjer i Indien. Sing Ghohil berättar att det var en total katastrof, det värsta som hönt honom i hans liv. han hade aldrig någon intim relation med sin hustru, han klarade det inte och äktenskapet blev därmed aldrig fullbordat.

Efter 15 fruktansvärt påfrestande månader skilde sig Singh Ghohil. Sista gången de träffades sa hans fru till honom: ”Jag vill ge dig ett råd: förstör inte någon annan flickas liv.” Han bestämde sig då för att aldrig gifta sig igen. Men i enlighet med traditionen, bestämde sig maharajan och hans maharani av Rajpipla att hitta en ny fru åt sin son. Och prinsen, som inte hade någon att anförtro sig åt, häll på att få ett nervsammanbrott. han hamnade på sjukhus och kundedär börja berätta om den hemlighet som han gömt i hela sitt liv. Han berättade om hur han alltid attraherats av män och hur han blev involverad med en tjänstepojke som hans farmor hade tagit från ett barnhem som sällskap åt sonsonen.

Young@heart sjunger “Fix you” av Coldplay

image1922Så här presenteras den här rörande inspelningen, som bara måste ses och höras:

This is from a documentary shown on Channel 4 in the UK called 'Young@Heart'; the name of the New England octogenarian chorus line. The performer here is Fred Knittle, who suffers from congestive heart failure. This song was intended to be a duet between Fred and another chorus member, Bob Salvini. Sadly, Bob died of a heart attack and it was left to Fred to carry the song on his own. If I'm correct, the people you see crying at 01:13 are Bob's family. The lady you occasionally see mouthing the lyrics in the audience is Fred's wife.

There were some very touching scenes where we see Fred rehearsing alone soon after Bob's death. It was an incredible film.

Läs mer om Young@heart här!

“Det är lugnt i Kurdistan”

image1921Stå upp-komikern Özz Nujen berättar i Expressen den 4 augusti vart hans nästa resa ska gå, se klipp.

Kanske kunde Migrationsverket be honom berätta för de kurder som demonstrerar utanför verkets kontor och hävdar att de omöjligt kan återvända till sitt land när de har fått avslag på sina asylansökningar, om hur det är i Kurdistan. Det verkar ha gått dem helt förbi att man i medier i hela världen berättar om den blomstrande och "befriade" norra delen av Irak, den som kallas Kurdistan. Om byggboomen, om framtidstron. Om de många återvändande kurderna, bland dem också många från Sverige. Det går ju direktflyg till Erbil från alla större europeiska städer, bland dem Stockholm.

Kanske skulle de kurder som inte fått tillstånd att stanna i Sverige eftersom de inte anses ha asyl- eller skyddsskäl, lyssna på honom, han har ju själv kurdisk bakgrund, när han säger:

"Det är lugnt där nu, och de försöker marknadsföra sig som ett nytt turistmål".