• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Och hur var det med arbetslinjen?

palestinsk-flaggasveriges-flaggaBåda de palestinska männen som vi träffade på söndagen den 26 juli har, som andra palestinier från Gaza, fått tillfälliga uppehålls- och arbetstillstånd till den 1 november 2009. Detta enligt ett beslut av Migrationsverkets rättschef daterat den 19 januari 2009. Det är ett fem sidor långt dokument, men där står bland annat följande:

Bakgrund
Rättschefen fattade den 1 juli 2008 ett vägledande beslut rörande en asylsökande man från Gaza i de palestinska områdena. Avsikten med beslutet var främst att ge vägledning i frågan om möjligheterna att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning till området med bakgrund av att gränsövergångarna varit stängda för persontrafik, med få undantag, sedan sommaren 2007.

Bedömning i frågan om verkställighet
Att gränserna in till Gaza kommer att vara stängda för persontrafik även efter ett israeliskt tillbakadragande är troligt. Hur länge denna situation kommer att bestå är svårt att bedöma…

UT AT_2Den ene mannen, som vi kan kalla Ahmed, har alltså – förutom tillfälligt uppehållstillstånd – också fått arbetstillstånd under samma tid, fram till den 1 november 2009. Han har varit hos samordningsnummer_2Skatteverket och skaffat det samordningsnummer som en person utan personnummer men med rätt att arbeta behöver för att arbetsgivaren ska kunna betala in skatt och sociala avgifter till Skatteverket när han arbetar.

Ahmed har försökt skaffa jobb för att försörja sig och kunna betala hyra etc. Av kommunen får han 1.600 kronor i månaden som ska räcka till precis allt, inklusive hyra.

Naturligtvis är det oerhört svårt att hitta ett jobb när man inte talar svenska, men Ahmed har ändå försökt och har också haft chans på några enklare jobb. Men har arbetsgivarna inte trott på att han har rätt att arbeta och inte vågat anlita honom. För ett av jobben han sökte krävdes att han kunde visa upp ett registerutdrag från Polisen som visade att han inte hade begått några brott. Han gick till Polisen, som vägrade ge honom ett registerutdrag med hänvisning till att han inte hade något personnummer! Trots att de fick hans namn, hans födelsedatum och hans samordningsnummer.

Varför motarbetar man personer som har rätt att arbeta? Hur var det med arbetslinjen? Migrationsverket kunde ge dem som har tillfälliga uppehållstillstånd kombinerade med arbetstillstånd ett kort där det står så tydligt att alla förstår det att personen ifråga har rätt att arbeta eftersom det verkar vara så svårt för folk att förstå det när man läser beslutet.