• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Från en migga: ”Lite info om arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare”

Den här texten är skickad av en migga.

Lite info om arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare (text publicerad av Migrationsverket den  15 juli

Migrationsverket har avgjort totalt 4701 ansökningar om arbetstillstånd under perioden 15 december 2008 – 30 juni 2009. Detta framgår av en redovisning om de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som Migrationsverket har lämnat till regeringen.

Yrkesgruppen dataspecialister från Indien har under perioden utmärkt sig som den vanligaste och mest typiska kombinationen av yrke och nationalitet. Inför sommaren har gruppen medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fisk från Thailand varit stor.  Migrationsverket noterar en något ökande mängd ärenden med anställda inom storhushåll och restaurangkockar från Kina.

Det har kommit in 723 ansökningar om arbetstillstånd från personer som har fått avslag på sin asylansökan. Migrationsverket har avgjort 577 av dessa ärenden varav 165 personer eller 29 % också beviljats uppehålls- och arbetstillstånd.

Under perioden har den genomsnittliga handläggningstiden, dvs tiden hos både utlandsmyndighet och Migrationsverket, varit 29 dagar. 45% procent av ärenden har avgjorts inom tre veckor och 59% inom en månad och 97 % inom tre månader.

Ett centralt mål för arbetstillstånd är en snabb och effektiv hantering inom ramen för den nya lagstiftningen. I syfte att ytterligare höja effektiviteten och förkorta ledtiderna för den sökande ser nu Migrationsverket över vilka delar av ansökningsprocessen som kan certifieras eller förenklas.

Miggans egna kommentarer:

Notera nu snabbt en sak. Här är det inte fråga om att, som huvudregel, resa in illegalt och söka härifrån. Det är inte fråga om att få LMA på studs, plus någonstans att bo. Det är fråga om att lägga fram sina id-handlingar, ansöka på korrekt sätt, betala ansökningsavgiften, få sin sak prövad, och sedan få ett beslut. Och de som får sina tillstånd reser sedan in den vanliga vägen: genom gränskontrollen, och med passet i handen och ordnar sin bostad själva. Detta med undantag för de asylsökande som redan finns här och som nu tydligen hittat sina id-handlingar, och en och annan gäststuderande som också redan är här.

© Denna blogg.

Lästips

”Det här med Migrationsverkets barnhantering är rena tramset” (30.6 2009), Vidare om Migrationsverkets barnhantering (3.7 2009), ”Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta åt Migrationsverkets barnhantering” (4.7 2009), ”Den här tonårspojken var brittisk och kom från en förort till London” (5.7 2009), Media är för dåliga på att rapportera allsidigt och korrekt (5.7 2009),  En fjärde migga om Migrationsverkets hantering av ensamkommande ungdomar (6.7 2009), Svar om ensamkommande unga från Migrationsverkets rättsenhet (10.7 2009) och En fråga till. Och ett troligt svar. Och en kommentar. (10.7 2009).