• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Hå & hej med farbror Frej à la Migrationsverket, del 4

Tidigare texter: del 1 (30 oktober 2007), del 2 (3 december 2007) och del 3 (16 december 2007). Läs också ”Inom verket finns åtskilliga personer som ser det som grovt tjänstefel att göra som cheferna säger” (13 november 2007).

Hå & hej med farbror Frej!
Hej alla barn nu blir det barnprogram
titta nu här vad farbror Frej tar fram:
några små mantra och nu ska ni höra
vad man med såna små mantra kan göra:
upprepa lögnen så ofta du kan
till slut kanske, möjligen lögnen blir sann!

En migga berättar

Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen 2010. Antingen centerpartiet eller kristdemokraterna åker förmodligen ut. Därefter råder en parlamentariskt sett mycket tråkig situation, där vardera etablerade planhalvan i det politiska fältet är beroende av ett litet parti för att bilda egen majoritet, ett litet parti som därmed får ett större inflytande än dess röstetal ger skäl för.

Grunden för riksdagsplatsen för Sverigedemokraterna blir inte den egna valplattformen, utan det faktum att övriga partier helt har misslyckats i migrationsfrågan. Grunden är i detalj att den sittande regeringen inte kommer att hinna införa en arbets- och försörjningslinje som ger effekt före valet 2010. Vidare är bedrägeriinvandringen numer etablerad.

Bakgrund
Invandringen till Sverige har enligt Statistiska centralbyrån (SCB), som mäter efter hur många som faktiskt har fått personnummer, varit följande sedan millennieskiftet:
2000 – 58.659 personer inklusive barn
2001 – 60.795 personer inklusive barn
2002 – 64.087 personer inklusive barn
2003 – 63.795 personer inklusive barn
2004 – 62.028 personer inklusive barn
2005 – 65.229 personer inklusive barn
2006 – 95.750 personer inklusive barn
2007 – drygt 100.000 personer inklusive barn.

Eftersom anhöriginvandringen ökar rejält är det en rimlig gissning att invandringen nu etablerat sig på minst 100.000 personer per år.

Invandringen omfattar alla personer oavsett medborgarskap och ålder. Samtidigt med invandringen har det varit en utvandring på i snitt 35.000 personer per år, mest nordiska medborgare. Det är knappast någon vild chansning att tro att de som utvandrar i regel har det rätt gott ställt.

Ovan nämnda invandring omfattar dock nya personer, vilket gör att invandringen räknat per capita till Sverige slår invandringen till USA med god marginal. Men USA har en markerad arbets- och försörjningslinje, vilket nästan helt lyser med sin frånvaro i Sverige.

Organisationen Svenskt Näringsliv publicerade i juli 2002 en rapport med titeln ”Invandring för tillväxt och nya jobb”. Enligt denna saknades det tillkommande arbetskraft till Sverige. Detta skall alltså ses mot SCB´s siffror som samtidigt visade på en massiv invandring. Fortfarande saknas arbetskraft, eftersom alla är överens om att det finns ett behov. Återigen, den faktiska invandringen är samtidigt massiv.

EU har genom kommissionen lagt fram 2 förslag till ramdirektiv för arbetskraftsinvandring: det ena kallas för ”blåkortsdirektivet” och har kvalificerad arbetskraft som målgrupp, det andra kallas för ”ramdirektivet” och har ”vanlig yrkesutbildad arbetskraft” som målgrupp. Kommissionen angav dock (tal av kommissionären Franco Frattini den 13 september 2007 inför Lissabonkonferensen) att det är en stor brist mellan USA och EU att 85 % av all icke yrkesutbildad arbetskraft som migrerat kommit till EU-länder medan samma tal för USA bara är 5 %. Av den yrkesutbildade arbetskraften går samtidigt 55 % till USA och bara 5 % till EU. Slutsats: EU får fel personer för att det ska ge effekt i ekonomin.

Och vad gäller ”bedrägeriinvandringen” till Sverige har denna nått sådana höjder att det bara är pinsamt att prata om den.

Regeringen (främst moderaterna) strider nu för att införa en arbets- och försörjningslinje i Sverige. För den invandring som finns idag består till sin huvuddel av personer som inte gör någon nytta på den svenska arbetsmarknaden och som dessutom skall försörjas helt från dag 1. Detta gäller då även deras anhöriga. Vi har, kort sagt, en omfattande bedrägeri- arbetslöshets- sjukvårds- och bidragsinvandring. Regeringen måste dock följa proceduren med utredningar, remissrundor, betänkanden, bordläggningar, yttranden och debatter i kammaren. Vi skriver redan 2008, och det är bara drygt 2 ½ år till nästa valrörelse. Tveksamt om regeringen hinner få igenom sina förslag, och om förslagen hinner ge effekt till nästa val.

Tilläggas skall även att Integrationsverket för några år sedan gjorde en analys av invandrares yrkeskunnande. Denna rapport, som därefter citerats friskt i media, brukar ses som exempel på att yrkeskunnandet är högt bland invandrare i Sverige. Direkt missvisande: Integrationsverket räknade nämligen med ALLA invandrare, alltså även nordiska medborgare och personer från de äldre EU-länderna. Att gå därifrån till att tro att huvuddelen av alla irakiska män som kommer nu är läkare, att alla iranska män som kommer nu är civilingenjörer, att alla afrikanska kvinnor som kommer nu är sjuksköterskor och att alla libanesiska kvinnor som kommer nu är gymnasielärare med färdigheter i tre språk är ett rätt hårresande tankesprång.

Dessvärre finns en del mantra inom svensk media och kulturelit, som skapar tvehågsenhet hos en del politiker och som fördröjer lagstiftningsarbetet. Att säga att den faktiska invandringen är något annat än ett fantastiskt tillskott till Sverige är ren hädelse och avfärdas normalt som främlingsfientlighet och rasism. Att Sverige är det enda landet på jorden där det går att leva och att det därför är en svår synd att förvägra någon den rätten är också ett mantra som förekommer.

Och det enda Sverigedemokraterna behöver göra under tiden är att luta sig tillbaka och peka finger. Det finns mycket att peka finger åt: som exempel kommer inte situationerna i Stockholm, Södertälje, Göteborg och Malmö att bli bättre med gällande lagstiftning. Och det spelar ingen roll för behovet av lärare, civilingenjörer, programmerare, sjuksköterskor, byggnadsarbetare etc att de män och kvinnor som kommer hit till största delen är icke yrkesutbildade personer som dessutom har modersmål som inte går att använda utan en rejäl omskolning. Det spelar helt enkelt ingen roll.

© Denna blogg.

Antalet asylsökande ökar lavinartat – till Sverige

Migrationsverket logoFöljande information ges på SVT text-tv den 3 januari:
Sammanlagt 36.207 människor sökte under 2007 asyl i Sverige. Det är en ökning med nära 50 procent från 2006. Drygt hälften av de asylsökande kom från Irak (18.559, en fördubbling från föregående år).

Under 2007 fick också fler sökande än tidigare ja på ansökan i första instans. Av de sökande beviljades 51 procent asyl av Migrationsverket.

Sverige med sina 9 miljoner invånare tog år 2006 emot fler asylsökande (24.322) än Tyskland med 82,6 miljoner (21.029) invånare. Det året, 2006, minskade antalet asylsökande till Tyskland med 27 % medan antalet asylsökande till Sverige ökade med 39 %. Och jämför med år 2006 är alltså ökningen av antalet asylsökande till Sverige år 2007 hela 50 %! Samtidigt minskar antalet asylsökande till många andra EU-länder.

Endast två EU-länder har tagit emot fler asylsökande (men det framgår inte hur många som har fått stanna…) i absoluta tal men inte procentuellt i förhållande till folkmängden än Sverige år 2006: Frankrike (med en befolkningsmängd på nära 60 miljoner) = 39.315. och Storbritannien (med en befolkningsmängd på drygt 59 miljoner) = 39.315.

Något är fel någonstans…

Läs mer här och här.

Kommentar från en bloggläsare

Denna kommentar kom via mejl från en bloggläsare dels med anledning av mina bloggningar om Polisen nedan; dels med anledning av hans egna otaliga erfarenheter av svensk polis:

"Skulle en polischef träda fram och berätta att han är pirat och egentligen medverkar i en piratfilm och inte finns i verkligheten eller att han har varit massmördare i ett annat liv och sedan bestämde sig för att bli polis i detta men började mörda i stället – SÅ SKULLE JAG INTE LYFTA PÅ ÖGONBRYNEN."