• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Anställd vid Migrationsverket fick sparken

Migrationsverket logoSå ovanligt är det att någon anställd avskedas från Migrationsverket, att det blir en nyhet i medierna när det någon gång händer!

I bland annat Sveriges Radios Ekot rapporteras att en migga i Borås avskedas efter beslut i Migrationsverkets personalansvarsnämnd. Detta för att han "brustit grovt i sitt förhållningssätt mot både asylsökande och arbetskamrater". Mannen har anklagats för att ha hotat och kränkt framförallt kvinnor.

Men varför tog det flera månader, han kunde väl ha sparkats för länge sedan och inte fått gå hemma och såsa sedan i höstas med bibehållen lön!

Nyanserat och korrekt språk inte längre ett krav ens inom public service?

SAOLKonstiga betoningar som ändrar betydelsen av det man vill få fram och felaktiga användningar av ord som antingen förändrar betydelsen av hela meningen eller "bara" urholkar språket förekommer allt oftare i Sveriges Radio. Förmodligen anser man sig inte ha vare sig tid eller råd med någon som helst språkkontroll (och kanske heller inget intresse för det…) utan varje reporter/programledare får tuta och köra bäst han eller hon kan.

"Det finns cirka 200 energismarta lägenheter och hus i Sverige. En blygsam summa om man tänker på att det finns cirka fem miljoner bostäder, men intresset växer."

Så står det på Ekots hemsida och så sade reportern som läste texten i radio. "En blygsam summa? "Summa" är ju vad man får när man adderar något (additionsresultat, slutbelopp, slutsumma), i detta fall skulle förstås ordet "antal" ha använts: "Ett blygsamt antal om man tänker på …"

På samma slarviga sätt blandas begreppen "vinst" och "seger"! Man talar om "vinst" i ett val, till exempel. Men "vinst" innebär mer att man slumpartat får något, i ett lotteri eller på tips eller så. En "seger" är något man uppnår efter personliga insatser, en erövring, en framgång, att man övervunnit hinder. En seger uppnår man när man uträttat något själv, inte att man bara har köpt en lott som slumpartat gett "vinst".

Begreppen "tillhör" och "hör till" blandas friskt. Ofta hör man sådant som "han tillhör till dem som…". Horrör! Antingen "tillhör han dem som" eller också "hör han till dem som…" – inte både och i samma mening, då blir meningen att "han ägs av dem som…".

Det tycks också vara mycket svårt för många journalister – absolut inte bara på SR! – att skilja på begreppen "ansvar" och "skuld"! Hur ofta hör eller läser vi inte att "X-gruppen har tagit på sig ansvaret för sprängningen av…"? När man säger så, då förvirrar man begreppen. X-gruppen har knappast tagit något ansvar alls, då hade de inte sprängt någonting, utan den har antingen "tagit på sig skulden för…", "sagt sig vara skyldig till…" eller "säger sig ligga bakom…".

För att inte tala om "vi syns"! När det heter "vi ses!". För syns, det gör vi ju hela tiden, om vi inte blir osynliga emellanåt. Men sådant händer väl mest i seriernas och sagornas värld.

Språket förändras, det måste vi självklart acceptera. Men i medierna, särskilt inom public service och de större morgon- och dagstidningarna, vore det bra om ett korrekt språk kunde användas i så stor utsträckning som möjligt – om man nu vill bevara det svenska språket. Annars spretar det åt olika håll och folk i olika delar av landet och till och med i olika delar av en stad utvecklar olika språk och får allt svårare att förstå varandra. Slang är en sak, riksspråk är en annan. Men i Sverige är svenskan inte ens landets officiella språk, så det kanske är ett accepterat led i det allmänna samhällsförfallet att även låta språket förfalla, vad vet jag.

I den nya serien TV-stjärnan, som SVT sänder och som går ut på att hitta en ny programledare, har så många av deltagarna ett så erbarmligt språk att det är ofattbart att de tre "domarna" ens kan tänka sig att låta dem fortsätta i den här tävlingen. Och – OBS! – det gäller absolut inte enbart dem som har utländsk bakgrund…

Läs bl.a. här: Om att svenska inte är officiellt språk i Sverige och Officiellt språk.

Om ratificerade konventioner och deras efterlevnad

Från juristen Birgitta Elfström kommer följande inlägg med rubriken Att slåss mot väderkvarnar :

När jag jobbade som beslutsfattare på Migrationsverket slogs jag nästan varje dag mot väderkvarnar. Jag minns när chefen på besök- och bosättning inte ville fortsätta att utfärda resedokument i enlighet med 1954 års FN-konvention om statslösa personers rättsliga ställning för att hon "inte hade pengar i budgeten" till detta! Hon förstod inte vad ratificering av en konvention betyder utan skrev till regeringen och bad om att få slippa utfärda dessa pass. Då började min fight mot väderkvarnarna och efter många om och men besegrade jag dem och fick rätt: Migrationsverket har nu meddelat att från och med den 3 mars 2008 kommer nya resedokument att utfärdas för statslösa personer enligt 1954 års New York-konvention. Det innebär att dessa resedokument kommer att hålla samma standard som övriga svenska passhandlingar.

För mer än fyra månader sedan kontaktade jag skriftligen justitiedepartementet för att få svar på min fråga om huruvida 1954-års FN-konvention om statslösa personers rättsliga ställning gäller för asylsökande. Dessförinnan hade jag flera gånger telefonledes försökt att få svar men ingen tycktes "ha hand om" 1954-års konvention. Jag har nu fått ett svar som säger att den gäller för den som lagligen befinner sig i Sverige". Nu väntar jag på svar om det ska anses att en asylsökande "lagligen befinner sig" i Sverige. Svaret dröjer…

Under flera veckor har jag också försökt få svar från Migrationsverket om hur de har implementerat EG-direktivet (2005/85/EG), det s.k. asylprocedurdirektivet. Jag vill veta om en person vars ärende klassats som ett säkerhetsärende enligt utlänningslagen får tillgång till ett effektivt rättsmedel genom att ärendet slutligt prövas av domstol och inte som hittills av regeringen. Många otydliga svar har jag fått. Nu väntar jag på ett nytt svar efter min begäran om ett förtydligande. På samma fråga har justitiedepartementet upplyst mig om att de "inte har hunnit med att införliva direktivet i svensk lag ännu". Det skulle ha varit gjort den 1 december 2007. Men som jurist bedömer jag att en tolkning som står i överensstämmelse med direktivet måste göras även om direktivet inte har hunnit omformats till svensk lag.

När får Hassan Asad, som stämplats som en säkerhetsrisk, och andra i hans ställning tillgång till ett effektivt rättsmedel månntro?

Jag slåss fortfarande mot väderkvarnar…

Okunnig eller lögnaktig anonym skribent?

Jag har blivit uppmärksammad på, att på en blogg skriver en person som inte uppger sitt namn (why am I not surprised?) följande osanningar:

"Under inslaget intervjuas Merit Wager, anställd på migrationsverket som på senare tid gjort sig känd som asyldebattör."

Är personen ifråga okunnig eller ljuger han/hon medvetet? Det enda som är sant är att jag intervjuas i ett inslag i Euronews men jag har aldrig varit anställd av Migrationsverket och jag har verkligen inte på senare tid gjort mig känd som asyldebattör!

Sedan 1995 har jag varit ombud för asylsökande och andra som sökt uppehållstillstånd, och under tiden 1 oktober 2002 – 19 november 2007 har jag varit Medborgarnas flyktingombudsman. Jag var också den som, tillsammans med advokaten Sten De Geer, tog initiativ till nedläggningen av utlänningsnämnden i september 1996 (läs artikel på DN Debatt den 25.9 1996 här). Jag är engagerad i asyl- och migrationsfrågor och fortfarande också ombud för asylsökande och andra som söker uppehållstilsltånd. Den kunskap om asylprocessen och annat på detta område som jag genom många år samlat på mig gör att jag även deltar i debatten. Min avsikt är att försöka beskriva detta svåra område på ett sådant sätt att människor ska förstå att det inte är så enkelt som att det handlar om svart eller vitt utan att det är både svart och vitt.

Det vore bra om de som skriver om andra människor på bloggar och i tidningar kunde ta reda på fakta innan de skriver och inte hitta på egna historier som inte stämmer på någon enda punkt.

Läs bl.a. Asylprocessen är ofta psykisk tortyr (8.11 2005) och Oväntat möte med Sten (ur min bok Personliga meriter som utkom i slutet av 1999).