• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

“Sverige är sig inte likt” – Kjell Lindroos ser på Sverige med finlandssvenska ögon

Kjell LindroosKjell Lindroos är stationerad i Stockholm som korrespondent för YLEs finlandssvenska redaktion. Han ser med stora, förvånade finlandssvenska ögon på Sverige och svenska "fenomen" och har tidigare bland annat skrivit om den så vilt grasserande kränktsjukan som verkar unik för Sverige. Och om svenskarnas fascination av Anja Pärson. Och mycket annat. Det kan vara nyttigt för svenskarna att få information om hur en utifrån kommande person som helt behärskar språket ser på dem och deras system och flera av Kjell Lindroos texter finns på samma sida som ovannämnda bidragsartikel.

I sin senaste kolumn med rubriken Sverige är sig inte likt, reflekterar Kjell Lindroos över "det nya maffia-Sverige; Ett land där brottsligheten blir allt mer organiserad, och där unga anser att brottsliga gäng ger dem ‘beskydd’."

Här är några inlägg på bloggen som berättar om fler kolumner skrivna av Kjell Lindroos:
"Kung" Carl Bildt i blåsväder
"Rör inte mitt bidrag!"

Migrationsverket VET att Thanh inte kan utvisas men struntar i det. År efter år.

Det kom ett mejl från en migga (som inte är anonym för mig, men vars namn jag av omtanke om personen ifråga inte sätter ut):

profileJag såg att du skrivit igen om den tragiska historien Thanh. Jag vet inte om du tagit upp det på bloggen, men Migrationsverket känner mycket väl till att Vietnam, i likhet med Kuba och Nordkorea, inte släpper in medborgare som sökt asyl i ett annat land. Att Vietnamesiska myndigheter inte skulle känna till att Thahn sök asyl i Sverige får anses som osannolikt. Därför föreligger verkställighetshinder. Man kan vidare undra varför man inte försökt verkställa honom med tvång. Troligen för att man är mycket väl medveten om att Vietnam inte skulle ta emot honom, alternativt fängsla honom för förräderi.

Jag har träffat Thanh för många år sedan och jag fann honom vara en mycket vänlig och behaglig ung man, med arbete och bostad. Jag trodde att han redan då skulle få uppehållstillstånd. Men tydligen inte…

Euronews om asylinvandringen till Sverige

Euronews logoI morgon sänder Euronews sitt åtta minuter långa inslag om asylinvandringen, främst från Irak, till Sverige. Jag har skrivit om deras besök i Sverige i en tredelad berättelse här, här och här.

Euronews sänder på sju språk i hela Europa, i USA och i Canada och har tiotals miljoner tittare. Inslaget kommer att göra massor av människor medvetna om situationen på asylområdet i det lilla landet Sverige med nio miljoner invånare. Det kommer att läggas ut både på Euronews egen sajt och på Youtube, så den bild som Euronews reporter har fått och som hon förmedlar, blir den bild som miljoner människor får.

I inslaget medverkar förutom asylsökande irakier också migrationsministern, kommunalrådet i Södertälje och jag.

Migrationsverket ändrar inte sina beslut ens när de är felaktiga

thanh_19_1199364805_2537En kort uppdatering i ”fallet Thanh” (läs den osannolika historien under kategorirubriken Vietnameserna i högerspalten).

Fortfarande vill ingen inom Migrationsverket rätta till det som är fel. Hoa, som kom hit ett helt år (i oktober 2003) efter Thanh (som kom i oktober 2002), har fått sitt ärende preskriberat (han fick mycket snabbare beslut än Thanh!), och ska nu börja om igen med hela asylprocessen. Thanh, som på alla sätt medverkat, samarbetat och till och med gjort mer än någon rimligen kan kräva av honom (bl.a. på eget initiativ besökt sin ambassad för att försöka skaffa resedokument), sitter fortfarande i samma Ingenmansland där han suttit i över fem år.

Polisen har, trots att jag sex gånger bett om det, inte skickat ett intyg om att Thanh medverkat, samarbetat, inte hållit sig undan och att inget mer kan göras i hans fall (och inte heller har gjorts sedan december 2005!) för att försöka utvisa honom!

Migrationsverket har, trots att meningen var att Thanh skulle beviljas permanent uppehållstillstånd från maj 2007 i direkt anslutning till att han under de föregående sex månaderna haft tillfälligt uppehållstillstånd, inte beviljat honom detta. Det är inte i enlighet med de regler som säger att om det föreligger hinder för verkställighet (d.v.s. om det inte går att verkställa en avvisning) så ska personen ifråga bevilja uppehållstillstånd. Men Migrationsverket rättar inte till sina egna fel, aldrig någonsin! Fråga mig inte varför. Nej, i stället har Migrationsverkets högsta chef, generaldirektören, ansett det vara av vikt att han personligen kontaktar Utrikesdepartementet och försöker få dem att hjälpa till att utvisa både Hoa och Thanh! Trots att generaldirektören normalt inte ska lägga sig i enskilda ärenden på detta sätt om det inte finns starka skäl till det. Och trots att han själv inför flera vittnen uttalat att han inte kan lägga sig i de ärenden som är överlämnade till Polisen och då specifikt nämnde Thanh, vars ärende är överlämnat till Polisen för flera år sedan.

Om någon undrar varför jag inte har ens ett enda uns förtroende för hur Migrationsverket styrs och agerar så är detta bara ett exempel på det. Resten av exemplen – otaliga – finns att läsa under Asyl&Migration i högerspalten. Och mer om Thanhs öde kan läsas uder rubriken Vietnameserna.