• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Apropå rättegången mot Tito Beltran: Är det bara jag som tycker det är lite… olustigt?

image2166Är det bara jag som tycker det är lite… eller rättare sagt: mycket olustigt att Thomas Bodström, målsägarbiträde i rättegången mot artisten Tito Beltran, är ordförande i styrelsen för ECPAT, samma styrelse som den så omtvistade och påstått manipulerande f.d. polisen Monica Dahlström-Lannes är ledamot i?

Hade jag varit i Tito Beltrans ställe så hade jag anmält misstanke om jäv. Om det räknas som jäv att advokaten sitter i samma styrelse som den som har anmält svaranden för våldtäkt, det vet jag inte. Men spontant och utan att veta exakt hur lagen om jäv ser ut så tycker jag att det borde räcka. Och det finns ju något som kallas "delikatessjäv" som – om jag förstått det rätt – mer handlar om att det är klart olämpligt att någon är inblandad än att det är olagligt. Jag hade i varje fall gjort vad jag hade kunnat för att försöka ordna så att ett annat målsägarbiträde hade utsetts åt käranden.

En annan sak som jag finner olustig är att Aftonbladet på sin ledarsida (i papperstidningen, inte på nätet) den 22 januari illustrerar sin artikel Mäns våld mot kvinnor fortsätter med en bild av Tito Beltran. Beltran ter sig väl inte som sinnebilden av en man som utövar våld (även om jag är medveten om att våld kan utövas på olika sätt). Det är svårt att förstå varför man illustrerar en artikel om våld med en bild av honom. Särskilt som Tito Beltran inte ens är dömd för någonting! Mäns våld mot kvinnor och barn, ungas våld mot andra unga och även kvinnors våld mot män (även om det är långt ifrån lika vanligt som mäns våld mot kvinnor) och barn är viktiga saker att diskutera. Det ter sig oetiskt och fel att, som Aftonbladet ledarsida gör, illustera en artikel om mäns våld mot kvinnor med bilden av en icke-dömd man! En man som man inte ens av någon kallats våldsam och som alltså – och det tål att upprepas – inte är dömd för vare sig våld eller något annat.

Egna barn och andras ungar – Migrationsverket

Följande berättas av en migga:

Autentiskt fall som enligt reglerna om DNA-analys hade förhindrats? Fast inte enligt Migrationsverket…

En kvinna som var från någonstans i Somalia, eller i alla fall den delen av Afrika, fick en gång i tiden uppehållstillstånd i Norge som kvotflykting. Hon hade inga identitetshandlingar vid det tillfället. Sedan hon, efter lång tid, blivit norsk medborgare har hon flyttat till Sverige. Väl i Sverige ansöker ett barn om uppehållstillstånd på anknytning till henne. Vi kan kalla kvinnan X och barnet Y.

Varken X eller Y har några identitetshandlingar som visar att de verkligen är X och Y, och några dokument som stödjer påståendet om att de verkligen är släkt med varandra finns inte heller. X visar däremot upp ett foto som hon säger är taget i Somalia för flera år sedan. På fotot syns ett barn. X säger, som förklaring till varför det först nu blivit aktuellt för Y att komma till sin förälder, att ”Y bott med sin mormor och att det fungerat bra”. Med detta som ”bevismaterial” plus det faktum att X säger att Y är hennes barn får barnet ett permanent uppehållstillstånd och ett främlingspass för att kunna resa till Sverige. Sedan händer det oturliga att en annan person, som presenterar sig som barnet Y, tar kontakt med en svensk ambassad och förklarar att X tagit en person till Sverige på falska premisser. Den person som redan kommit till Sverige i identiteten Y har samtidigt försvunnit. X säger att hon inte vet någonting…

Detta autentiska fall inträffade precis innan reglerna om DNA-analys infördes. Det är bara det att trots att det nu finns DNA-analys som bevismedel så spelar det ingen roll: Migrationsverkets ledning anser att enbart det faktum att en identitetslös person säger sig vara förälder till ett identitetslöst barn räcker för att verket ska anse att det finns ”en rimlig grad av säkerhet” för att den identitetslösa personen är förälder.

Kommentar: Oavsett vad som rapporteras här på bloggen under Asyl&Migration så verkar det inte vara någon som bryr sig. Inte riksdagen. Inte regeringen. Absolut inte Migrationsverket eftersom det är de som agerar enligt ovan. Och inte heller svenska journalister som verkar livrädda för att om de rapporterar om sådana här saker så kan de bli kallade ”främlingsfientliga”. Så då är det bekvämare att blunda och tiga. Liksom riksdagen. Liksom regeringen. Huvudet i sanden så att ingen eventuellt ska kalla dig någonting, trots att du bara berättar hur det är i verkligheten och anger fakta. På med skygglapparna och öronskydden också, för säkerhets skull!

”Det spelar väl inte så stor roll”, verkar de ansvariga tänka, ”om ungar från utomeuropeiska länder hamnar hos helt fel människor; människor som inte är deras föräldrar… Inte behöver man väl bry sig så noga när det gäller utomeuropeiska asylsökande och deras (eller vilkas) ungar det nu är. Och dessutom är det ju enklast att strunta i att utreda vems barn som importeras hit. Vad då: ”barnets rättigheter”? Inte behöver de väl gälla de här barnen?”

Vilka är det som agerar ”främlingsfientligt”? Avgör själva!

Och var är de avlönade människorna på Rädda Barnen, Röda Korset och UNICEF m.fl.? Varför reagerar inte de? Jag har i alla fall inte sett eller hört något från dem; såvitt jag vet har jag varit – och är – helt ensam om att rapportera om missförhållandena och problemen med Migrationsverkets nonchalanta inställning till rättssäkerhet och rättigheter för barn som importeras till Sverige av skrupellösa människor.

Varför får återfallsförbrytare fortsätta begå brott?

SvD logoI en artikel i Svenska Dagbladet rapporteras att:
En av de tonåringar som fällts för delaktighet i Kungsholmsdådet kan komma att åtalas för flera olika brott – däribland för en tidigare okänd misshandel vid Karlaplan i somras. Samtidigt väljer han att överklaga Kungsholmsdomen.

16-åringen fälldes inte för själva dödsmisshandeln på Kungsholmen, utan för att ha stått vid sidan och hejat på.

Sedan tidigare har det varit känt att han är misstänkt i två andra misshandelsfall. Nu står klart att han är misstänkt även för en händelse den 25 juli förra året på Karlaplan i Stockholm.

"En jämnårig pojke blev påhoppad och slagen av ett gäng vid fontänen på Karlaplan. 16-åringen är en av de misstänkta", säger Anders Jonsson, kriminalinspektör vid Citypolisens ungdomsrotel.

I artikeln berättas vidare att:

Förutom misshandeln vid Karlaplan är pojken alltså misstänkt i ytterligare två fall.

Fredagen den 11 januari greps han efter ett bråk på Grindsgatan på Söder – dagarna efter Kungsholmsdomen. Han är misstänkt för att ha hotat och slagit några andra ungdomar. Vid samma tillfälle greps en av de tre pojkar som fälldes för själva dödsmisshandeln på Kungsholmen.

Dessutom är 16-åringen misstänkt för grov misshandel efter ett bråk vid en fest på Tantogatan på Söder i slutet av augusti. Tillsammans med två andra ska han ha slagit och sparkat en då 17-årig pojke i trappuppgången när denne försökte fly. Bland annat slogs pojkens näsben av.

Men hur i hela fridens dar kommer det sig att en sådan våldsam person gång efter gång får fortsätta misshandla människor utan några som helst följder? I andra länder skulle det knappast tillåtas, men i Sverige värnar man mer om våldsamma brottslingar än om offren för deras våld! Varför omhändertas den här återfallsförbrytaren inte och förflyttas bort från gatorna där han är en fara för andra människors liv och hälsa? Eftersom föräldrarna bevisligen inte klarat att vägleda honom och lära honom hur man beter sig mot sina medmänniskor och de definitivt inte klarar att hålla honom från att skada andra, då måste samhället agera i enlighet med skyldighet enatt skydda allmänheten och flytta honom till fängelse eller ungdomsvård.

Polisen och rättsapparaten borde skämmas över att de inte tar tag i dessa unga våldsverkare omedelbart när de begår brott utan slappt och likgiltigt låter dem hållas. Inte undra på att folk – som pappan i Rödeby – måste börja använda sig av den lagstadgade rätt de har att försvara liv och egendom! Eftersom samhället sviker kommer vi helt säkert att få se mer av medborgarjustis i framtiden. Och det kan man inte säga någonting om, man kan inte kräva att människor som inte får skydd av samhället stillastående ska låta sig misshandlas och t.o.m. dödas eller se sin egendom förstöras!

EU-pengar till uppsagda vid Stora Enso?

EU-flaggaEU-kommissionen uppmanar Finland att utreda ifall unionen skulle kunna bevilja stödpengar till de uppsagda pappersarbetarna vid Stora Enso.

En globaliseringsfond grundades förra året. Den ska ge stöd åt de arbetstagare som sägs upp på grund av ändrat läge på världsmarknaden. Det går att ansöka om stöd om verksamheten flyttas till tredje land eller när över ettusen arbetsplatser försvinner. Uppsägningarna vid Stora Ensos fabriker kan vara en legitim orsak att söka om stöd, uppger kommissionen.

Kommissionen har redan uttalat att de uppsägningshotade Nokia-anställda i tyska Bochum kommer att beviljas stödpengar ifall Tyskland bestämmer sig för att ansöka om EU-stöd.

Källa:
svenskayle.fi logo

Läsare i land nr 155, Guinea Bissau!

image2165Nu är antalet länder där det finns människor som läser denna blogg hela 155! Det senaste landtillskottet är Guinea Bissau, en före detta portugisisk koloni i Västafrika med kust mot Atlanten. Landet gränsar i norr till Senegal, i söder och öster till Guinea.

Läs mer här och här.